PPC kampane (online reklamy)

Založíme vám a budeme spravovať efektívnu PPC kampaň (Pay-Per-Click), s ktorou sa zviditeľníte a vyťažíte z nej maximum!

Čím spolu prejdeme na začiatku? Musíme si určiť:

 • cieľ kampaní
 • dostatočný rozpočet
 • či je web stránka vhodná
 • cieľovú skupinu
 • ktoré reklamné kanály použiť
 • spraviť analýzu online prostredia

Čo získate:

 • zvýšenie návštevnosti stránky
 • zvýšenie predaja a tržieb e-shopu
 • budovanie databázy kontaktov
 • budovanie povedomia o značke, službách a produktoch..
 • presné cielenie – reklama bude zobrazovaná iba určitej cieľovej skupine, mestu, oblasti
 • plánovateľnosť – zobrazenie reklamy v určitý časový úsek dňa, kedy je najväčšia pravdepodobnosť úspešnosti kampane.
 • meranie – kampane majú množstvo štatistík, podľa ktorých sa vyhodnocuje úspešnosť. Najčastejšie sú to konverzie alebo zvýšenie návštevnosti (podľa požiadaviek klienta).

Chcem konzultáciu.

SPÄŤ